Ajalugu

1995. a. likvideeriti Harjumaal asunud Muraste Lastekodu, mis asus vanas mõisahoones. Hoone oli liiga suur ning selle ülalpidamine kallis.

Võttes arvesse Harju maakonna suurust ja sotsiaalseid probleeme, oli uue lastekodu rajamine Harjumaale hädavajalik. Harju Maavalitsus pöördus Kernu valla poole palvega rajada uus lastekodu Kernu valda. Kernu Vallavolikogu andis nõusoleku lastekodu rajamiseks Haiba külla pooleliolevasse lastepäevakodu hoonesse 27.04.1995. a. toimunud volikogu istungil.

Haiba Lastekodu registreeriti Harju Maavalitsuse korraldusega nr. 492 05.07.1995. a. Pooleliolev lastepäevakodu projekteeriti ümber arhitekt Jaan Laksi poolt 45-kohaliseks lastekoduks. Esialgse plaani kohaselt pidi uue lastekodu ehituse rahastamine toimuma Muraste Lastekodu hoonete müügist. Muraste mõis tagasti endisele omanikule. Raha selle plaani kohaselt ei saadud.

Alates 1995. a. on lastekodu rajamist vedanud Harju Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu-osakonna juhataja Ene Päll ja Kernu vallavanem Enn Karu. Aastatel 1995 kuni 1997 oli projektijuhina tööl Ants Allikmets, kes tegeles Muraste Lastekodu likvideerimisega ja vara valvamisega. 1997 juulikuus sõlmiti tööleping Sigrid Petofferiga, kelle ettepanekul moodustati Haiba Lastekodu töörühm, mis on kinnitatud Kernu vallavalitsuse korraldusega nr. 1088 14.09.1998. a.

Töörühma liikmeteks olid:

1.     Vaike Kuusk - EV Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkaitse osakonna spetsialist

2.     Ene Päll - Harju Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

3.     Enn Karu - Kernu vallavanem

4.     Merike Lepik - Kernu valla sotsiaalnõunik

5.     Sigrid Petroffer - Haiba Lastekodu juhataja, töörühma juht

6.     Erki Korp - Avatud Eesti Fondi programmijuht

7.     Maie Salum - SOS Lasteküla Ühingu koolitusnõunik

Töörühm moodustati lastekodu mudeli väljatöötamiseks ja Haiba Lastekodu käivitamisega seotud küsimuste lahendamiseks aastani 2000.

 

 

HAIBA LASTEKODU KOOSTÖÖPARTNERID

  • EV Sotsiaalministeerium
  • Harju Maavalitsus
  • Harjumaa omavalitused
  • SOS Lasteküla Ühing
  • Avatud Eesti Fond
  • Tallinna Pedagoogikaülikool
  • www.nowerabaty.pl
  • Laste ja peredega tegelevad asutused ja organisatsioonid
  • Äriettevõtted
  • Soome Vabariigi poolne töörühm, kuhu kuulusid: krahvinna Karin Ehrnrooth, maavanem Heikki Koski, Muksalankadu lastekodu juhataja Arja Pesola, lastehaiguste professor Tuomas Peltonen, Turu Lions president Simo Kuovonen ja endine president Tauno Siivonen ning Turu linnavalitsuse esindajad.

Haiba Lastekodu avati 29.12.1999, esimesed lapsed - õde-venda Sirli ja Kaarel saabusid juba enne jõule.