Sõprade klubi põhikiri

VISIOON
Iga laps on loodud täisväärtuslikuks eluks, vaatamata nende päritolule, taustale või elukogemusele

MISSIOON
Sõprade Klubi eesmärk ja hea soov on toetada Haiba Lastekodu lapsi ja töötajaid iga võimaliku nõu ja abiga. Soovime aidata lapsi leida oma anded ja oskused ning julgustada neid kasutama ja arendama.

Seda saab teha kõige edukamalt isikliku eeskuju ja hooliva suhtumise kaudu. Meie tahame pakkuda oma elukogemusi, teadmisi, kontakte, võimalusi ja lihtsalt hoolivat armastust, et toetada neid lapsi, kellel pole olnud võimalust saada seda oma vanematelt või perekonnalt. Samuti tahame neis äratada usaldust maailma vastu ja usku tulevikku – paljud asjad on võimalikud, kui Haiba lastekodu lapsed tunnevad, et neid mõistetakse ja toetatakse nende otsustes.

LIIKMED
Sõprade Klubiga võib liituda igaüks, kes tunneb, et saab ja tahab olla meie missiooni kandjaks ja toetajaks. Sõprade Klubiga võib liituda nii eraisik kui firma või muu organisatsioon.

KLUBI TEGUTSEMISVIIS
Kõik Sõprade Klubiga liitujad liidetakse ühisesse meilinimekirja, mida haldab Klubi liikmete seast valitud Klubi esindaja. Meilinimekirjas olles saavad kõik Sõprade Klubi liikmed uudiseid planeeritavatest ja läbiviidud üritustest, et soovi ja võimaluse korral kaasa lüüa. Samamoodi saavad ka kõik klubi liikmed edastada oma ideid ja plaane lastekodu lastele või eri lastegruppidele mõeldud võimalikest üritustest.

Kokkulepitud aegadel võib Sõprade Klubi pidada oma nõupidamisi ja korraldada ühisüritusi lastekodule.